นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งของอพาร์ทเม้น ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสากรรมอมตะซิตี้ ระยอง นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช


ห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า